-
  • Эхлэл
  • ДЗЗ-Даатгалын зуучлагч
  • "ЭН И БИ КОНСАЛТЭНСИ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ЭН И БИ КОНСАЛТЭНСИ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 232/55
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №123 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.04.09
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011620115
6 Компанийн регистрийн дугаар 6105483
7 Даатгалын ангилал Даатгалын зуучлагч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Н.Баярцэцэг
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, Завхан аймаг, Улиастай, 1-р баг, Жинст, Монгол даатгал ХХК-ийн байр 2 давхарт, 3 тоот