-
  • Эхлэл
  • ДЗЗ-Даатгалын хохирол үнэлэгч
  • "ХАН ҮНЭЛЭМЖ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ХАН ҮНЭЛЭМЖ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 233/34
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №124 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо Хугацаагүй
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1411008107
6 Компанийн регистрийн дугаар 3867935
7 Даатгалын ангилал Даатгалын хохирол үнэлэгч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Ч.Адъяасүрэн
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, Төв аймаг, Зуунмод сум, 1-р баг, Монгол даатгал ХХк-ийн байр