-
1 Байгууллагын нэр "ТҮГМЭЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/636
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №145 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.04.04
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011605066
6 Компанийн регистрийн дугаар 6063276
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1Зээл

2.Цахим төлбөр тооцоо мөнгөн гуйвуулга

3.Гадаад валют арилжаа

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Л.Бямбадорж
9 Компанийн  хаяг байршил Улаанбаатар хот, БЗД, 25-р хороо, Намянжүгийн гудамж, Намянжү төвийн 2 давхар, 204 тоот