-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ЭРХЭТ ЗООС ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ЭРХЭТ ЗООС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/637
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №144 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.04.04
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011638098
6 Компанийн регистрийн дугаар 6129811
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар А.Дэлгэрмаа 88118541
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 8-р хороо, 11-р хороолол, Их тойруу 21-39 тоот