-
1 Байгууллагын нэр "БЛЮ СКАЙ ФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/638
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №165 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.05.04
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011714131
6 Компанийн регистрийн дугаар 6278582
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1.Зээл

2.Хөрөнгө оруулалт санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөх

 

8

Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар З.Рагчаасүрэн 99195182, 9076445
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БГД, 13-р хороо, Ард аюушийн өргөн чөлөө, 13/1 тоот үйлчилгээний барилга, 2 давхар