-
1 Байгууллагын нэр "НОГООН ТӨГРӨГ ФИНАНС" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/441
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №149 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.5.4
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1531001017
6 Компанийн регистрийн дугаар 4018672
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ц.Магнайдүүрэн
8 Компанийн  хаяг байршил Увс аймаг, Наранбулаг сум, Гүнбүрд баг, Наран төв, 99079064