-
1 Байгууллагын нэр "УРГАХ НАР УРАН МАНДАЛ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/442
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №150 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.5.04
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 131002003
6 Компанийн регистрийн дугаар 8270597
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Гончигдорж
8 Компанийн  хаяг байршил Архангай аймаг, Тариат сум, 4-р баг, Суман, Тэрх уран мандал ТББ-ын байр  99911983