-
1 Байгууллагын нэр "АРВИН ХИШИГ БУЛАГ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/444
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №195 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.5.23
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 531001011
6 Компанийн регистрийн дугаар 3252523
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Гансэлэм
8 Компанийн  хаяг байршил Говь-Алтай аймаг, Хөхморьт сум, 5-р баг, 1-р гудамж, 01 тоот  89995298