-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗҮҮ- Аудитын компани
  • "'ПИЙК ОМ АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "'ПИЙК ОМ АУДИТ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 54
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №260 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.06.29
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 191102284
6 Компанийн регистерийн дугаар 4275063
7 Хэлбэр Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Б.Жаргалсайхан
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, Дархан уул аймаг, Дархан сум, 5-р баг, Монгол алт ХК-ийн байр, 117 тоот