-
1 Байгууллагын нэр "ХӨГЖИЛД ТЭМҮҮЛЭХ СУТАЙ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/445
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №237 тушаал   
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.06.29
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1631001009
6 Компанийн регистрийн дугаар 8273286
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Баярцэцэг
8 Компанийн  хаяг байршил Ховд аймаг, Дарви сум, 5-р баг, Булган, "Эрдэнэ бэйс сутай" ТББ-ын байр, 99662973