-
1 Байгууллагын нэр "ЮУ БИ АКТИВ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/640
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №235 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.06.06
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015004006
6 Компанийн регистрийн дугаар 6218229
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар О.Одбаяр
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 2-р хороо, 5-р хороолол, Сөүлийн гудамж, 7/1 барилга 401 тоот