-
1 Байгууллагын нэр "ИХ ТЭРГҮҮН ЕМБҮҮ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/641
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №263 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.06.029
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 0711011088
6 Компанийн регистрийн дугаар 3384489
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Бадамгарав 99156270,88971070
9 Компанийн  хаяг байршил Дорнод аймаг, Хэрлэн  сум, 9-р баг, 12-р байр, 55 тоот