-
1 Байгууллагын нэр "ИХ ЭРИН КАПИТАЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/643
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №279 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.08.29
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1711010048
6 Компанийн регистрийн дугаар 6145434
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1.Зээл

2.Банк бус санхүүгийн факторингийн үйлчилгээ

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар А.Дэлгэрсүрэн
9 Компанийн  хаяг байршил Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум, 8-р баг, Байгаль худалдаа үйлчилгээний 2 давхар