-
  • Эхлэл
  • Банк бус санхүүгийн байгууллага
  • "ОРЧЛОН АВТО ФИНАНС ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ОРЧЛОН АВТО ФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/644
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №280 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.08.29
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011730138
6 Компанийн регистрийн дугаар 6301142
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Э.Тамир 90070022
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БГД, 11-р хороо, 4-р хороолол, Өргөө 33-р байр, 1 давхар