-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ХҮЛЭГ КАПИТАЛ ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ХҮЛЭГ КАПИТАЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/632
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №16 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.01.10
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 0111005048
6 Компанийн регистрийн дугаар 3009912
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Лхагва-Очир 99102028
9 Компанийн  хаяг байршил Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум, 3-р баг, 72 айл, 10-5 тоот