-
  • Эхлэл
  • ДЗЗ-Даатгалын зуучлагч
  • "МАРШ БРОКЕРС" ХХК
1 Байгууллагын нэр "МАРШ БРОКЕРС" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 232/59
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №273 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.08.29
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011736002
6 Компанийн регистрийн дугаар 6293182
7 Даатгалын ангилал Даатгалын зуучлагч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр  Д.Нямсүрэн
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, ЧД, 1-р хороо, Жуулчны гудамжинд байрлах байрны 6 давхар  99951090