-
  • Эхлэл
  • ДЗЗ-Даатгалын хохирол үнэлэгч
  • "ДАЛАЙВАН АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "Далайван Аудит" ХХК
2 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын дугаар  №05 тогтоол
3 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын огноо 2012.01.18
4 Компанийн регистрийн дугаар 2018365
5 Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга /овог нэр, утас, и-мэйл/

Ж.Жаргалсайхан

99101577

j_jargals@yahoo.com

6 Холбоо барих

70005404  

70005403                                              

info@dalaivanaudit.mn                

 www.dalaivanaudit.mn