-
1 Байгууллагын нэр "МОНГОЛИА ИМПАКТ ФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/646
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №341 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.11.14
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011757065
6 Компанийн регистрийн дугаар 6336515
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1.Зээл

2.Цахим төлбөр тооцоо мөнгөн гуйвуулга

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Э.Гүнбилэг  99302920
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БГД, 2-р хороо, Үндсэн хуулийн гудамж-24, Рокмон бюлдинг, 804 тоот