-
1 Байгууллагын нэр ХААН ГАЛ ТАМГА ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/447
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №364 тушаал   
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.11.14
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1631001010
6 Компанийн регистрийн дугаар 4084225
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Баярмагнай
8 Компанийн  хаяг байршил Ховд аймаг, Эрдэнэбүрэн сум, 5-р баг, Хар ус 89433928