-
1 Байгууллагын нэр ЧАНАРТАЙ МӨНГӨН ТОЙГ ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/448
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №365 тушаал   
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.11.30
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 531001012
6 Компанийн регистрийн дугаар 3252965
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ч.Цээпил
8 Компанийн  хаяг байршил Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум, Оргил баг  99083747