-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗҮҮ- Аудитын компани
  • "НЬЮ КАПИТАЛ ТЭНЦЭЛ АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "НЬЮ КАПИТАЛ ТЭНЦЭЛ АУДИТ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар  
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №27 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2019.03.13
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 0718001002
6 Компанийн регистерийн дугаар 3372502
7 Хэлбэр Үнэт цаас гаргагчдад үйлчилгээ үзүүлэх аудитын үйлчилгээ үзүүлэх
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Ц.Баярболд
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 7-р баг, Чадангууд төвийн 105, 109 тоот