-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗ-Хөрөнгө оруулалтын менежмент
  • "РАЙНОС ЭССЭТ МЕНЕЖМЕНТ МОНГОЛ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "РАЙНОС ЭССЭТ МЕНЕЖМЕНТ МОНГОЛ" ХХК
2. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 380/19
3. Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №25
4. Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2019.03.13
5. Хүчинтэй хугацаа 10 жил
6. Компанийн улсын бүртгэлийн болон гэрчилгээний дугаар 9019090065
7. Компанийн регистерийн дугаар 6381634
8. Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Bai Sang Hyuk
9. Компанийн хувь нийлүүлэгч Райнос ассет менежмент компани
10. Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр Гадаад
11. Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, СБД, 1-р хороо, Олимп гудамж, Аюуд Тауэр 501 тоот