-
1 Байгууллагын нэр НҮНҮ ФИНАНС ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/450
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №31 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2019.03.13
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031003062
6 Компанийн регистрийн дугаар 8289204
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Отгонсүрэн
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 7-р хороо, 11-р хороолол, 7-р байр, 65 тоот