-

1

Байгууллагын нэр

МӨНХ БАЯЛАГИЙН ЭЗЭД ХЗХ

2

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар

4/451

3

Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар

№32 тогтоол

4

Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо

2019.03.13

5

 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар

1631001013

6

Компанийн регистрийн дугаар

8294453

7

Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар

Э.Галсанцэрэн

8

Компанийн  хаяг байршил

Ховд аймаг, Жаргалант сум, 12-р баг, Цамбагарав, Мөнх цохилохуй эмнэлэг