-
  • Эхлэл
  • Даатгалд - Аудитын компани
  • “ФИН АЗ АУДИТ” ХХК
1 Байгууллагын нэр “Фин аз аудит” ХХК
2 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын дугаар № тогтоол
3 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын огноо 2016.06.03
4 Компанийн регистрийн дугаар 6082785
5 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утас, и-мэйл Б.Золжаргал  99104222
6  Холбоо барих утас, цахим хаяг

УБ хот, БГД, 2-р хороо, МҮСТО 311 тоот