-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗ-Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх
  • “САНЛАВМЭД” ХХК

1

Байгууллагын нэр

“САНЛАВМЭД” ХХК

2

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар

316/13

3

Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар

№131 тогтоол

4

Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо

2019.5.23

5

Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар

9011089022

6

Компанийн регистерийн дугаар

5125065

7

Хэлбэр

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах

8

 Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

Л.Оюун, Утас: 99276104

9

Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг,

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 2-р хороо, Тээвэрчдийн гудамж, 14/А байр, 41 тоот