-
1 Байгууллагын нэр ЭН ВАЙ ЭН ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/453
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №53 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2019.04.10
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031003068
6 Компанийн регистрийн дугаар 6376096
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Ганзориг
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БЗД, 12-р хороолол, 32-р байр, 25 тоот 99096577