-
1 Байгууллагын нэр "КИСКО" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 401/454
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №73 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2019.04.24
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031003060
6 Компанийн регистрийн дугаар 6342663
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар А.Амарзаяа
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 18-р хороо, Толгойт 18101, Москвагийн гудамж, Минж төв, 4-р давхар, 407 тоот