-
1 Байгууллагын нэр "ДҮҮРЭН ТӨГРӨГ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 401/455
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №74 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2019.04.24
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1531001013
6 Компанийн регистрийн дугаар 3253236
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Хашчулуун
8 Компанийн  хаяг байршил Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум, 7-р баг, Жинст хөгжил 10-Б 2 тоот 99108834