-
1 Байгууллагын нэр "ДАВСТ ӨРНӨН ДЭЛГЭРЭХ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 401/456
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №105 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2019.05.08
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1531001020
6 Компанийн регистрийн дугаар 8287163
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Т.Батнасан
8 Компанийн  хаяг байршил Увс аймаг, Давст сум, 2-р баг, Зүүнхөвөө баг, Аараг хайрхан ТББ-ын байр  95458981, 99456723