-
1 Байгууллагын нэр "ҮЕНЧ АРВИЖИН ДЭЛГЭРЭХ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 401/457
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №178 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2019.06.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1631001012
6 Компанийн регистрийн дугаар 8293953
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Р.Баярцэцэг
8 Компанийн  хаяг байршил Ховд аймаг, Үенч сум, 5-р баг, Үенч алтан нутаг ТББ-ын байр 99370720