-
1 Байгууллагын нэр "ШИЙДЭЛ ФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 101/647
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №362 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.11.30
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011705006
6 Компанийн регистрийн дугаар 6232574
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1.Зээл

2.ЦТТМГ

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ц.Ариунжаргал 99107423
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 4-р хороо, Сөүлийн гудамж, Түшиг төв, Б03 тоот