-
1 Байгууллагын нэр "СУВД ПАРТНЁРС КАПИТАЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 101/648
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №17 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2019.03.11
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1311014019
6 Компанийн регистрийн дугаар 3754499
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Алтантуяа 99118479
9 Компанийн  хаяг байршил Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум, 4-р баг, Баянхаан, 2-р хэсэг, 206 тоот