-
1 Байгууллагын нэр "ДИ ЭМ ФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 101/650
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №33 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2019.03.13
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1911024120
6 Компанийн регистрийн дугаар 4280024
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Баянжаргал 99105777, 99937605
9 Компанийн  хаяг байршил Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 14-р, 3-р хороолол, Парк таун 2 хотхон, 102-р байр, 1 давхар, 7 тоот