-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ДИ ЭМ ФИНАНС ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ДИ ЭМ ФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 101/650
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №33 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2019.03.13
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1911024120
6 Компанийн регистрийн дугаар 4280024
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Баянжаргал
9 Компанийн  хаяг байршил Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 12-р хороолол, Ди Би Эс төв