-
1 Байгууллагын нэр "ЭМ ПИ ЭС СИ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 101/649
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №34 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2019.03.13
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011753101
6 Компанийн регистрийн дугаар 6365744
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1.Зээл

2.ЦТТМГ

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Мягмаржав 77778080,77778989
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай-2, Сэнтрал тауэр, 8 давхар