-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "ЭНЕРЖИ КАПИТАЛ МЕНЕЖМЕНТ ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ЭНЕРЖИ КАПИТАЛ МЕНЕЖМЕНТ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 101/651
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №76 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2019.04.24
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011700045
6 Компанийн регистрийн дугаар 6219896
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ж.Бат-Эрдэнэ
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 8-р хороо,Соёлын төв өргөө, В корпус