-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗҮҮ- Аудитын компани
  • "СЭРЭЛТ ДӨЛ АУДИТ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "СЭРЭЛТ ДӨЛ АУДИТ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар  
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №241 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2019.08.28
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9018001112
6 Компанийн регистерийн дугаар 6000061
7 Хэлбэр Үнэт цаас гаргагчдад үйлчилгээ үзүүлэх аудитын үйлчилгээ үзүүлэх
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Д.Алтанцэцэг  88002321
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, ЧД, 4-р хороо, Сүхбаатарын гудамж, Peace building оффис, 302 тоот