-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "САМ НОР ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "САМ НОР ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 101/6630
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №208 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.11.08
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011607047
6 Компанийн регистрийн дугаар 6056504
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1.Зээл

2.Факторингийн үйлчилгээ

3.Цахим төлбөр тооцоо

4.Мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ

5.Гадаад валютын арилжаа эрхлэх

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ж.Цэвээндорж
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БЗД, 25-р хороо, 13-р хороолол, Нарны зам, 109-2 тоот