-
1 Байгууллагын нэр "ИХ АГДИР ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 101/656
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №260 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2019.09.11
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9019084010
6 Компанийн регистрийн дугаар 6159478
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар П.Энх-Эрдэнэ 
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 3-р хороо, Сөүлийн гудамж, Төгөлдөр оффис 302 тоот 77777708