-
  • Эхлэл
  • Банк бус санхүүгийн байгууллага
  • "ТЭМҮҮЖИН КРЕДИТ ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ТЭМҮҮЖИН КРЕДИТ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 101/655
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №246 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2019.08.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1211004083
6 Компанийн регистрийн дугаар 3680142
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1.Зээл

2.ГВА

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Тамирбаатар 
9 Компанийн  хаяг байршил Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт сум, 3-р баг, зүүн бүсийн худалдааны төв, 50-В лангуу 99018583