-
  • Эхлэл
  • Банк бус санхүүгийн байгууллага
  • "И ЭС ЭЙ ФИНАНС ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "И ЭС ЭЙ ФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 101/654
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №247 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2019.08.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011744084
6 Компанийн регистрийн дугаар 6324606
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1.Зээл

2.ЦТТМГ

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар П.Амарсанаа
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 5-р хороо, М плаза, 7 давхар, 702 тоот 99036660