-
  • Эхлэл
  • ДЗЗ-Даатгалын хохирол үнэлэгч
  • "ЭНХНАХИА" ХХК
1 Байгууллагын нэр "ЭНХНАХИА" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 211/35
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №237 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо  
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 0311002008
6 Компанийн регистрийн дугаар 3123294
7 Даатгалын ангилал Даатгалын хохирол үнэлэгч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Б.Энхболд
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, Баянхонгор аймгийн Цагдаагийн газрын конторын /хуучин/ барилгын 2 дугаар давхар