-
1 Байгууллагын нэр "ХАВЦАЛЫН БООМ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 401/458
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №195 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2019.07.08
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1531001021
6 Компанийн регистрийн дугаар 8306559
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Магсаржав
8 Компанийн  хаяг байршил Увс аймаг, Түргэн сум, 8-р баг, Ахуйн үйлчилгээний төвийн байр 95457451