-
1 Байгууллагын нэр "ЛҮН МЯНГАНЫ ОРГИЛ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 401/459
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №234 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2019.08.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 931001061
6 Компанийн регистрийн дугаар 3505766
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ц.Хашчулуун
8 Компанийн  хаяг байршил Завхан аймаг, Шилүүстэй сум, 1-р баг, Чандмань, Ерхөгийн тал сумын бэлчээр ашиглагчдын холбооны байр, 88924062