-
  • Эхлэл
  • ДЗЗ-Даатгалын зуучлагч
  • "Цахим капитал" ХХК
1 Байгууллагын нэр "Цахим капитал" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 210/65
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №86 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2019.05.08
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011761150
6 Компанийн регистрийн дугаар 6359973
7 Даатгалын ангилал Даатгалын зуучлагч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр  Ж.Өлзийбулаг
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, БЗД, 15-р хороо, Престиж төв, 403 тоот