-
  • Эхлэл
  • Хуулийн компани
  • “ӨМГӨӨЛЛИЙН ДИЛИЖЕНТ ПАРТНЕРС” ХХК

1

Байгууллагын нэр

“Өмгөөллийн дилижент партнерс” ХХК

2

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар

 

3

Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар

№367 тогтоол

4

Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо

2019.12.16

5

Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар

9022003068

6

Компанийн регистерийн дугаар

6445187

7

Хэлбэр

Хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх

8

 Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

Д.Баттулга

9

Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг,

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Блю Скай тауэр, 802А тоот