-
  • Эхлэл
  • ҮЦЗЗҮҮ- Аудитын компани
  • “Аккаунт траст аудит” ХХК
1 Байгууллагын нэр " “Аккаунт траст аудит” ХХК"
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар Б 352/59
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №104 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2020.03.11
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9018018006
6 Компанийн регистрийн дугаар

6469264

7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Пунхүүгийн Наранцэцэг  99130778
8 Компанийн  хаяг байршил Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 13 дугаар хороо, ард аюушийн өргөн чөлөө, Дако төв 702,