-
  • Эхлэл
  • Хуулийн компани
  • "ӨМГӨӨЛЛИЙН ДИ БИ ЭНД ЖИ ТИ ЭС" ХХН
1 Байгууллагын нэр "ӨМГӨӨЛЛИЙН ДИ БИ ЭНД ЖИ ТИ ЭС" ХХН
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар  
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №336
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2019.12.04
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар
9022003045
6 Компанийн регистрийн дугаар 6387942
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Санчир 
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 1 дүгээр хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Парк плейс оффис, 7 давхар  Холбогдох дугаар:  99090421