-
  • Эхлэл
  • ДЗЗ-Даатгалын зуучлагч
  • "Конкорал" ХХК
1 Байгууллагын нэр "Конкорал" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 210/65
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №61 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2019.04.29
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011719019
6 Компанийн регистрийн дугаар 6261876
7 Даатгалын ангилал Даатгалын зуучлагч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр  Б.Мөнхтуяа
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, ЧД, 5-р хороо, Их тойруу 15, BEST center төв 302 тоот