-
1 Байгууллагын нэр "Сикап ҮЦК"ХХК  
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 301/83  
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №182 тогтоол  
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2011.06.30  
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011277146  
6 Компанийн регистерийн дугаар 5462118  
7 Хэлбэр

1.Брокер                    

2.Дилер

3.Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх

 
8

 Гүйцэтгэх захирал

Ч.Тэмүдэр   
9

 Компанийн хаяг байршил, холбоо барих утас, цахим хаяг

 УБ хот, ЧД, 1-р хороо, Аризона төв, 12 тоот.  Утас: 88305410